Terapihund (vårdhund) är en typ av brukshund som ger stöd till människor inom vård, skola och omsorg.

Källa: Wikipedia 

Kontakt: 08-15 37 73, info@besokshund.se 

 


Kontakt

OBS! Under tiden Susanne och Qimmiq är under utbildning är alla besök gratis!

Vi kan göra både allmänna besök (ge alla tid och uppmärksamhet) och riktade besök (jobba mer terapeutiskt med en eller några få) inom Stockholmsområdet.
För att nå ett resultat rekomenderar vi minst tre besök – kostnad 1.500 kronor + moms.
Ett besök tar 1-1 1/2 timme.
För mer är tre besök kan man köpa ett abonnemang – kostnad 2000 kronor + moms, för 1 besök / vecka x 4 veckor.
Det finns givetvis utrymme för individuella lösningar.

Kontakta Susanne: 08-15 37 73 eller info@besokshund.se