Home Page Image
 

Terapihund (vårdhund) är en typ av brukshund som ger stöd till människor inom vård, skola och omsorg.

Källa: Wikipedia 

Kontakt: 08-15 37 73, info@besokshund.se 

 


Om besöks- och terapihundar

Enligt många undersökningar, både svenska och utländska, är hunden, bara genom att finnas till, välgörande för människor i allmänhet men speciellt för dem i utsatta situationer. Hunden lyssnar utan att döma, har inga fördomar, är mottaglig för beröring, höjer stämningen, lockar till skratt, skapar kontakt och aktivitet och är en bro till naturen.

Fysisk beröring sänker blodtrycket både hos människa och hund och höjer oxytocinhalten (kroppens eget lugn och rohormon) både hos människa och hund.

Förare och hund kommer att jobba tillsammans. Förarens uppgift är att hjälpa hunden vid behov som ska göra jobbet så långt det är möjligt. Hund och förare är ett team där hunden har huvudrollen och är den viktigaste parten.

Qimmiq kan hjälpa till att:

  • sprida glädje
  • höja oxytocinhalten genom att ge och ta emot beröring. Oxytocin är ett lugn och rohormon
  • ge fysisk aktivitet, social träning och mental stimulering
  • förbättra livskvaliteten och vara en friskhetsfaktor
  • motivera till rehabilitering
  • ge möjlighet till att träna minnet, självförtroende, empati, motorik och överbrygga hundrädsla
  • bygga broar mellan människor
Källa http://www.hundkul.se/terapi.html